Strojní zařízení pro ČOV

Česle hřebenové TE-SMH
Česle krokové TE-SKJH
Česle rotační hrubé TE-SRH-9
Česle rotační jemné TE-SRH-8
Česle vertikální TE-SRH-V
Česle závitové TE-SRH-1
Dopravník TE-ZD
Fekální stanice TE-FS-1
Fekální stanice TE-FS-2
Integrované předčištění TE-INTEGRA-1
Integrované předčištění TE-INTEGRA-2
Integrované předčištění TE-INTEGRA-3
Integrované předčištění TE-INTEGRA-4
Lis na shrabky hydraulický TE-HL
Lis na shrabky TE-ZL-1
Lis na shrabky TE-ZL-2
Lis na shrabky TE-ZL-3
Lis na shrabky TE-ZL-P
Pračka písku TE-OP-P
Pračka suchého písku TE-OP-M
Separátor písku TE-OP-H
Separátor písku TE-OP-K